Doprava nad 50€ zdarma 

REKLAMAČNÝ PORIADOK

 

Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi. Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje aj v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil. Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním. Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s kópiou faktúry. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis vady.

 

POSTUP REKLAMÁCIE:

Čo najskôr nás informovať o chybe výrobku emailom na info@adh.sk , telefonicky na +421948775902 alebo osobne v sídle firmy na Zvolenskej ceste 14 v Banskej Bystrici. Poslať produkt späť na adresu firmy predávajúceho. Vyplniť Reklamačný formulár.

 

Predávajúci je povinný vyjadriť sa k reklamácií do 10 dní od jej doručenia.